Tuesday, December 11, 2007

Videopoeme

În era asta internautică, dar din dar... a devenit din fwd în fwd se face blogul, adică ceea ce urmează: două videopoeme, în franceză, dar autoarea poeziilor este Rodica Draghincescu.

L'impossibilité du possible, un film de Frédéric Vignale écrit et dit par Rodica Draghincescu.
Musicien: Jean-Pascal Boffo


Myosotis, un film de Frédéric Vignale. Ecrit et dit par Rodica Draghincescu, avec Lilac.
Musicien: Jean-Pascal Boffo

No comments: