Sunday, November 5, 2017

Fotografii, mai mult decât fotografii

"Maeştrii unei arte muribunde " nu e doar un volum de versuri, poeziile lui Claudiu Komartin au alături fotografii marca Ana Toma. Ieri, la Calpe, aceste imagini au avut expoziția lor.
No comments: