Saturday, May 29, 2010

PdS 51

Înapoi la optzecişti, pentru că ei mi-au redat cândva încrederea în literatura română.

Romulus Bucur
cu frunză de oţel

cineva ţipă sînt mai bun decît voi scriu
şi poezii
oglinzile erau fugărite
prin curte
şi caii îmbrăcaţi în negru se înşurubau în ploaie

(frère jacques frère jacques
dormez-vous?)

cineva era frînt zilnic
pe genunchii nepăsători
ai destinului
iar eu poate fără să înţeleg prea bine
treceam descheiat la gît în cămaşă

No comments: